Fyller en i familien rundt år? Eller kanskje du har en konfirmant, et dåpsbarn, eller en annen stor anledning hvor en håndskrevet anetavle til å henge på veggen kan passe som gave?

Selve slektsforskningen til tavlen vil selvsagt ta noe tid, da det er mange personer som skal finnes og dokumenteres. Hvor mye tid, avhenger av hvor mye informasjon du har fra før, og hvilke kilder som er tilgjengelig for kjerneområdet for familien.

Tavlene kjøper vi via Norsk Slektshistorisk forening, og informasjonen vil bli håndskrevet inn i tavlen. Du vil også få informasjon om hvilken penn som er brukt, slik at man kan fylle i ny informasjon om det skulle komme til senere. Du får selvsagt en rapport med informasjonen og kildehenvisninger i tillegg.