Mange mennesker går i dag bort uten at det er kjent om de har nær slekt som kan være arvinger til dødsboet.

Jeg har lang erfaring med å assistere bostyrere i disse sakene, med å finne arvinger i Norge, Sverige og USA.  Jeg har også hatt flere saker for advokater i USA, der personer med norsk bakgrunn går bort, og det må undersøkes om det finnes nær slekt i Norge.

Kontakt meg gjerne for mer informasjon og referanser.