I dag er slektsforskning noe «alle» kan gjøre. De aller nødvendigste kildene ligger på nett, og de aller fleste har tilgang til Internett via en mobiltelefon, et nettbrett eller en PC.

Allikevel får jeg stadig henvendelser fra personer som trenger assistanse. Noen er egentlig ikke interessert i selve slektsforskningen, men de ønsker å få laget en anetavle, amerikanere ønsker å finne sitt opphav og nålevende slekt, og bostyrere har behov for mine tjenester for å finne ut om det finnes arvinger til dødsbo. Andre trenger hjelp med å komme videre med egen slektsforskning, eller de har rett og slett ikke tid, men ønsker å finne sine røtter.

Mine spesialfelt er:

  • Å finne nålevende personer (blant annet arvinger til dødsbo), både i Norge, Sverige og USA
  • slektsforskning i Oslo
  • slektsforskning i USA

Jeg abonnerer på en rekke nett-ressurser i inn- og utland, som er nødvendige for å kunne finne informasjon. I tillegg har jeg kolleger som kan assistere om det er nødvendig med arkivbesøk utenfor Østlandsområdet.