Familiebibel-side fra slekt i USA, Lars Larsen og hustru emigrerte i 1867, og alle barna er født i Wisconsin. Eier av bibelen: privat

Jeg har jobbet med saker i USA i mange år.

Det kan være vanskelig å finne slektningene som emigrerte, da de gjerne endret navn, eller det er lite informasjon å gå på fra Norge om de reiste tidlig. Noen, særlig menn som stakk av fra en uønsket farskapssak, militærtjeneste, eller av andre ukjente årsaker ikke ville bli funnet, kunne endre navn og fødsels-informasjon.  Disse vil ofte være nærmest umulig å finne. Da kan en DNA-test være en mulighet for å få treff med amerikanske eller andre norske slektninger. Ved så å se og analysere felles treff med andre, kan det være mulig å sirkle inn hvor det ble av den forsvunne personen.

Med abonnement på de fleste nettressursene som finnes for slektsforskning i Amerika, og god erfaring med å bruke disse ressursene, er de fleste sakene jeg har jobbet med løst. I tillegg til Internett-ressurser, har jeg et stort nettverk av amerikanske slektsforsker-venner som er villig til å assistere med lokale oppslag om kilder ikke er på nett.

Noen er allikevel ikke løsbare for meg, jeg gir alltid tidlig beskjed om saken kan løses eller ikke.

Kontakt meg med dine emigrant-nøtter på lailanc@genealogyservice.no