Velkommen til genealogyservice.no

Velkommen til genealogyservice.no

Slektsforskning er en hobby som har «tatt helt av» i store deler av verden. I Norge har særlig TV-serier som «Hvem tror du at du er», «Ukjent arving», «Alt for Norge» og Anno vært med på å gi folk inspirasjon til å finne ut av sin egen slekt.

Dette merkes både på antall forespørsler om hjelp i innboksen min, og på grupper på Facebook og andre steder. Særlig på Facebook-grupper kan man spørre om slekt og få hjelp til utfordringer når det gjelder for eksempel tyding av gammel skrift, metoder for å finne frem i kilder.

Mange har ikke anledning til å gjøre sin slektsforskning selv, det være seg fordi de ikke har tid, ikke har mulighet eller interesse. Men de vil allikevel vite om sine røtter av forskjellige årsaker. Mange spørsmål kan være for store og komplekse til å kunne løses av frivillige hjelpere på Facebook.

Bostyre:
Mange mennesker går i dag bort uten at det er kjent om de har nær slekt som kan være arvinger til dødsboet.

Jeg har lang erfaring med å assistere bostyrere i disse sakene, med å finne arvinger i Norge, Sverige og USA.  Jeg har også hatt flere saker for advokater i USA, der personer med norsk bakgrunn går bort, og det må undersøkes om det finnes nær slekt i Norge.

Kontakt meg gjerne for mer informasjon og referanser.